kræmmermarked

Kom til hyggeligt kræmmermarked lørdag den 3. august 2024 med over 100 boder. Markedet finder sted på Boulevarden i Odder.

Kontakt Kræmmermarked for at booke en stand

Kontakt

Reglement

Læs venligst reglementet grundigt

Reglement

Det på vejen afmærkede område må IKKE overskrides.

Af hensyn til brand og redningskøretøjer skal der friholdes en bestemt vejbredde i midten. Standene er typisk 3-5 meter dybe.

Tunge køretøjer, der kan forårsage skader på fortove og rabatter, skal selv medbringe køreplader. I tilfælde af skader på fortov, rabat eller lign., vil der blive fremsendt et erstatningskrav. Salgsvogne eller mindre køretøjer må gerne forefindes på standen.

Der må ikke sælges levende dyr og/eller fødevarer til indtagelse på stedet. Dette omfatter også drikkevarer, is og lign.

Der må ikke opstilles tombola uden forudgående aftale.

Overtrædelser af ovenstående medfører bortvisning uden refusion af stadeleje.

Brandslukningsmateriel

Anvendes der flaskegas, må der kun være 1 gasflaske pr. stand. Gasflasker må ikke have mere end en tilladelig fyldning der overstiger 1 1 kg.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med en harmoniseret, europæisk standard med hensyn til slukningsevne, dog således at:

  • C02-slukkere mindst skal være af type 70 B.
  • Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B. • Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Hånd-ildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i “DS 2120:1986 Brandslukningsmateriel”. Håndildslukkere eller en tilsvarende anderkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at:

  • C02- og pulverslukkere mindst skal være på 6 kg.
  • C02-slukkere mindst skal være af type 55 B
  • Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B. • Trykvandslukkere mindst skal være på 10 liter.

Forefindes der ikke brandslukningsmateriel i henhold til ovenstående, vil der ikke tillades åbning af standen.

Opstilling og nedtagning

Markedet er åbent kl. 9.00-18.00, og der er opstilling af stande fra kl. 6.00-9.00.

Hvis ikke man er mødt frem på standen senest 8.40, forbeholder vi os ret til at leje standen ud til anden side. Vi henstiller til, at standen ikke lukkes ned før kl. 18.00 af hensyn til publikum.

Husk at rydde op, der er opstillet containere til affald i området.